Historie

Sokol v Koterově byl založen v květnu roku 1919 jako odbočka Sokola – Starý Plzenec. V roce 1929 koupila jednota hostinec na návsi se zahradou a přestavěla jej podle plánů Koterovského rodáka architekta Františka Krásného, oddaného sokola, na vzorný sokolský stánek s jevištěm a spolkovými místnostmi. Sokolovně se dostalo názvu Malý Tyršův dům, poněvadž autorem adaptace Tyršova domu v Praze, dříve Michnovo paláce, byl tentýž výše uvedený koterovský rodák architekt František Krásný. Řešení koterovské sokolovny vycházelo z plánů Tyršova domu. Od té doby se jednota zůčastnila všech všesokolských sletů v Praze.

Opusťme počátky sokolské jednoty v Koterově a zastavme se ještě v nedávné minulosti, kdy 10 června roku 2006 byl zahájen provoz přístavby původní sokolovny. Důvodem k vybudování přístavby byla doposud neodpovídající hygienická zařízení, nedostatek šaten pro cvičící a nutný skladový prostor. Přístavba má v přízemí šatny pro muže a ženy, každá vybavená hygienickým zařízením včetně sprch. Dále je v přízemí místnost pro uložení nářadí a náčiní a sklad oddílu tenisu. V prvním poschodí je společenská místnost, výborovna a kuchyňka.

A jaká je současnost? V jednotě je zajišťováno pravidelné cvičení členů všech věkových kategorií. Cvičí zde oddíly všestrannosti ( rodiče s dětmi, předškoláci, mladší a starší žákyně, mladší a starší žáci, dorostenky a dorostenci, ženy a muži), dále zde máme oddíl tenisu, aerobicu, jutsai – jitsu, a flobral. Celkový současný stav členů je 190 z toho mládeže do 18-ti let je 97 (pře 50%). Posledního XIV. Všesokolského sletu v Praze se zúčastnily členové jednoty v sedmi sletových skladbách. V sokolovně jsou kromě pravidelných cvičení pořádány sportovní akademie.Sál se využívá jako jediná společenská místnost v obci, jsou zde pořádány plesy, taneční zábavy a ochotnická divadelní představení. V budově sokolovny je umístěna pobočka městské knihovny v Plzni a Hostinec u Šneka.

napsal: ing. Zbyněk Černý