PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

Cvičíme v úterý od 17 do 18 hodin

 

Od září 2022  platí samostatně cvičící "předškolák" 900,-

Za to máme cca 40x cvičební hodinu (můžete chodit už od 16h s mladšími dětmi, pokud chcete, a dále mimořádné nácviky, např. před závody v gymnastice - ve čtvrtek do 17.30h případně v pátek od 19h v Sokolovně ve Štruncových sadech.)

Dále možnost účasti na závodech v plavání 2x, v gymnastice a v atletice, závody zálesácké zdatnosti, dále naše "malé závody" v atletice a gymnastice. Možnost vystupování na Mikulášské besídce a dalších akcích (+Mikulášský balíček) Noční pochod a přespání v sokolovně, podzimní vyrábění , Dětský den, Pohádkový les, Dětský maškarní bál (na těchto akcích je vstupné dobrovolné, jsou otevřené i pro veřejnost)