Cvičení venku září 2012

První podzimní cvičení malých sokolíků

Letošní první podzimní cvičení rodičů a dětí a předškolních dětí jsme si udělali venku na našem hřišti za sokolovnou. Bylo totiž krásné babí léto, na které se vždycky v zimě moc hezky vzpomíná.

Tématem cvičení byly olympijské sporty, které děti během prázdnin sledovaly s rodiči v televizi. Nyní jsme si na ně hráli a po rozcvičce s olympijskými kruhy -pardon, obručemi- si vyzkoušeli atletické běhy, a to i přes překážky, dále hody míčkem i pěnovým "oštěpem", či "kladivem"a skoky do písku. Z míčových her děti znaly basketbal - hody na cíl do "koše"- házenou a fotbal - hody a kopy na branku. Zkusili jsme i plavání všemi plaveckými styly, byť jen náznakem rukama v běhu. Pochopitelně pouze "jako" jsme jezdili na kolech a na kajacích a okrajově si připomněli další sporty.

září 1

Na víc už nám žel v krátké hodině nezbyl čas a tak jsme se rozloučili závodem dvou až čtyřmístných "jachet", který dokonce stihl zachytit náš fotoreportér, abyste i Vy věděli, jak u nás v Sokole cvičíme a fandili nám, až půjdeme na naše první opravdické závody v plavání, atletice, gymnastice a zálesácké zdatnosti. Zatím jsme za své malé olympijské závody na závěr dostali všichni malé keramické medaile, a těšíme se, že z velkých závodů pro koterovský Sokol přivezeme medaile kovové.

září 2