Dospělý maškarní bál

 

DOSPĚLÝ MAŠKARNÍ PLES

 

 

Stejně jako každý rok, byl maškarní ples zahájen od 20:00 hodin. Kolem osmé hodiny se začaly scházet masky jak skupin tak i jednotlivců, masky přicházely až do půl desáté. Celkem se na plese objevilo 26 masek, všechny byly pěkné nápadité a zajímavé. Ve 23:00 bylo ukončeno hlasování o nejlepší masku.

Na prvním místě se umístil Jakub Vágner se svým týmem na rybách. Druhé místo získalo 101 dalmatinů v čele s Cruelou a bronzovou příčku obsadil Mach s Šebestovou a plyšovým přítelem Jonatánem. Ostatní masky byly odměněny potleskem a prvních deset i malou drobností, mohly jsme na našem plese spatřit fotbalový tým s roztleskávačkami FC Střechy Hnát, Pobřežní hlídku v čele s Pamelou Anderson v mužském těle a ženy z nudapláže, také zde byla Ježibaba, Motýl, Voják, osobně i Albert Einstein. Celý večer nás obsluhovaly pistolnice z divokého západu, kterým to velmi slušelo.

O půlnoci jsme vylosovali tombolu a  po tombole pokračovali v zábavě a tanci. Po celý večer nám k poslechu a  tanci hrálo DUO TOJA.