XV. Všesokolský slet v praze

XV.VŠESOKOLSKÝ SLET V PRAZE

 

V sobotu 30. 6. ve 12:55 hodin se členové Sokola Koterov sešli na zastávce směr město a vyrazili společně na hlavní nádraží, kde na ně čekal autobus, a spolu s dalšími sokoly z Plzeňské župy se vydali na společnou cestu směr Praha. Vyložili jsme některé cvičence věrné gardy na vysokoškolských kolejích na Strahově a pokračovali jsme k naší škole, kde jsme byli ubytováni. Ubytovali jsme se a ihned jsme vyrazili poznávat významné památky naší vlasti. V neděli po snídani jsme se vydali na slavnostní průvod, na kterém bylo možno vidět Sokoly z 16 zemí světa. Sešly se tam všechny župy z České Republiky a svou návštěvou poctili průvod i významní hosté, jako například starostka Sokola sestra Hana Moučková, nebo také pražský arcibiskup Dominik Duka. Zkoušky sletových skladeb byly každý den na hodinu a půl, takže nám nic nebránilo v tom, abychom si svůj zbylý volný čas užívali na plno. Někteří se jezdili koupat do bazénu do Tyršova domu, kde to měli Sokolové zcela zdarma, nebo se vydávali poznávat krásy města. V Praze bylo spoustu míst, kde měli cvičenci vstupné o 50% levnější, tudíž jsme se shodli, že by toho byla škoda nevyužít. V úterý pro cvičence byl připraven sokolský galavečer k příležitosti XV. všesokolského sletu a zároveň k významnému výročí 150 let Sokola. Mohli jsme zde vidět neuvěřitelně pružné gymnasty, nebo velice talentované tanečnice, baletky, či mažoretky. Byli zde také k vidění krátké ukázky sletových skladeb. Největší úspěch mělo vystoupení významného dua Die Men, což jsou dva svaloví gymnasté ze Sokola, které jste mohli vidět například v soutěži Československo má talent. Ve čtvrtek večer byl zahájen slet a proběhla první část ukázky sletových skladeb, kde se představily nejen skladby z Česka, ale i z Dánska, nebo nám blízkého Slovenska. Bohužel ale pršelo, takže pro cvičence na odkryté ploše to až takový zážitek nebyl. Páteční program si i kvůli lepšímu počasí zvolilo mnohem více diváků, takže zaplnili celý stadion Eden na pražské Slavii. Každé vystoupení bylo bohatě ohodnoceno bouřlivým potleskem, takže se nikomu z cvičenců nechtělo opouštět svoji chvíli slávy na ploše. Sice v pátek nebylo nijak velké zahájení, zato byl ale bohatý závěr. Cvičenci vytvořili velké kolo se sokolským znakem a kolem byly doslova rozsypané kytičky, které vytvořili jejich kolegové. Cvičenci se rozloučili sokolským NAZDAR a odebrali se do svých ubytoven, aby si zabalili věci a vydali se směrem k domovu. Nikomu se domů nechtělo, ale přesto jsme odjet museli. V každém případě jsme si slet náramně užili a těšíme se za 6 let na další XVI. všesokolský slet, který už nám byl starostkou přislíben!